Realizujemy nasze dostawy zakupionych towarów na następujących zasadach:

a) Przesyłka Poczta Polska Priorytet – po opłaceniu zakupu oraz przesyłki do wartości 100 zł brutto;
b) Przesyłka Poczta Polska Paczka+ – po opłaceniu zakupu oraz przesyłki od wartości 100 zł brutto;

Towary pakujemy starannie w specjalnie do tego przeznaczone opakowania.

Uwaga!
Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: w skutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.